Welcome - GESO Gesellschaft für Sensorik, Geotechnischen Umweltschutz und Mathematische Modellierung mbH Jena

Dr Grosswig

Rozmowa z Doktorem Stephanem Großwigiem - Prezesem firmy GESO GmbH oraz uznanym specjalistą w dziedzinie liniowego pomiaru rozkładu temperatury.

Firma GESO oferuje systemy wczesnego wykrywania pożarów, wykrywania nieszczelności oraz monitoringu odwiertów. Co to są za systemy?

Großwig: Wszystkie te systemy oparte są na technologii liniowego pomiaru rozkładu temperatury.

 

Co jest nadzwyczajnego w tej technologii?

Großwig: W liniowym pomiarze rozkładu temperatury czujnikiem jest światłowód, który montowany jest bezpośrednio na badanym obiekcie. Wykorzystując światłowód możemy dokonywać precyzyjnych pomiarów temperatury w czasie rzeczywistym na jego całej długości z zachowaniem dokładności pomiaru nawet do jednego metra. System dzięki wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej służy nie tylko do pomiaru temperatury, ale także do badania przebiegu procesów zmian temperatury oraz ich nieprawidłowości.

 

Jak długo zajmuje się Pan liniowymi systemami sensorycznymi?

Großwig: Blisko 20 lat.

 

W jaki sposób w tym czasie rozwijała się ta technologia i jej praktyczne zastosowanie?

Großwig: W pierwszych latach naszej działalności wdrożyliśmy szereg pojedynczych projektów w zakresie geologii, inżynierii środowiska, górnictwa oraz gospodarki wodnej. Na przykład system wykrywania i monitorowania stref napływowych w pobliżu odwiertów i kopalń w czasie powodzi obszarów górniczych. Ponadto system znalazł zastosowanie w monitoringu wycieków wody w zaporach czy monitoringu składowisk odpadów. W ciągu ostatnich 10 lat szczególnie zostało rozwinięte oprogramowanie obliczeniowe do urządzenia pomiarowego, które obecnie pozwala na automatyczne wykrywanie najmniejszych anomalii temperatury przy zadaniu dowolnych parametrów. Dzięki temu możemy zaoferować znormalizowane produkty do lokalizacji nieszczelności rurociągów, profilowania temperatury w odwiertach, czy wykrywania zagrożeń pożarowych.

 

Jakimi ciekawymi projektami może pochwalić się firma GESO?

Großwig: Oprócz dużej ilości różnorodnych pomiarów szczelności podziemnych magazynów gazu względnie lokalizacji wycieków w odwiertach, na szczególną uwagę zasługuje projekt wykrywania wycieków solanki z rurociągu o długości 54 kilometrów pod Berlinem, projekt wykrywania wycieków z ropociągu łączącego platformę Mittelplate na morzu Północnym z lądem, system wykrywania wycieków fenolu z rurociągu biegnącego pod rzeką Skaldą w Antwerpii, czy też system wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych obecnie działający w trzech kopalniach koncernu węgla kamiennego RAG w Niemczech.

 

Jak ocenia Pan rozwój technologii sensorycznej na świecie?

Großwig: Po początkowej niezdecydowanej postawie potencjalnych użytkowników aplikacji liniowych przed dziesięcioma laty, w ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania włóknami optycznymi dla technik pomiarowych oraz znaczny wzrost ilości projektów z ich zastosowaniem. Należy przy tym zauważyć, że oprócz rutynowych instalacji systemów np. do wykrywania pożarów w tunelach, szczególnie często pojawiają się nowe obszary ich zastosowań. Ponadto w międzyczasie intensywnie rozwijają się powiązane technologie sensoryczne, które najprawdopodobniej zrewolucjonizują cały rynek pomiarów sensorycznych. Przykładowo można by tu wspomnieć o technologii liniowego pomiaru odkształceń jako uzupełnienie do "klasycznych" tensometrów, czy technologii liniowych pomiarów akustycznych, która pozwala na zapis pomiarów kilku profili akustycznych wzdłuż światłowodu na odległości kilkudziesięciu kilometrów wraz z precyzyjnym określeniem ich miejsca i charakterystyki. Potencjał liniowego systemu do pomiaru temperatury jest daleki od wyczerpania.

 

Gdzie widzi Pan szanse zastosowania takich technologii w polskim przemyśle?

Großwig: Z obecnej wiedzy na temat polskiego przemysłu oraz naszych, własnych doświadczeń, widzę ogromny potencjał do zastosowania takich rozwiązań w Polsce. Priorytetowa i natychmiast dostępna z naszego punktu widzenia jest implementacja systemów dla polskiego górnictwa między innymi do monitorowania taśmociągów pod kątem wykrywania pożarów, oraz dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu w aspekcie ich transportu i przechowywania. Ponadto widzę również ich zastosowanie w przemyśle chemicznym i logistyce.

 

Jakie korzyści miałyby polskie kopalnie korzystając z systemu GESO Firefinder M?

Großwig: Za pomocą systemu GESO Firefinder M, dzięki któremu możemy wykrywać w otoczeniu przenośników taśmowych powstające źródła zagrożeń pożarowych, takie jak np. grzanie się rolek, czy tlący się ogień, gwarantujemy kopalniom ich skuteczną ochronę. Stosowane w kopalniach czujniki tlenku węgla, które wprawdzie wykrywają zagrożenia pożarowe, nie pozwalają na ich precyzyjną lokalizację oraz wczesną detekcję. System GESO Firefinder M jest w stanie zlokalizować miejsce pożaru z dokładnością do 1m, dzięki czemu ogólne bezpieczeństwo w kopalni ulega znacznej poprawie zarówno pod względem bezpieczeństwa załogi jak i zachowania produkcji.

 

Czy systemy GESO mogłyby być wykorzystywane w wydobywaniu polskiego gazu z łupków?

Großwig: Oczywiście, że tak. Przy wydobywaniu gazu łupkowego mogą być stosowane nasze opatentowane i sprawdzone w praktyce produkty i technologie z dziedziny przemysłu naftowego i gazowego.

 

Czym wyróżnia się firma GESO w porównaniu do swoich konkurentów?

Großwig: Firma GESO i jej wszyscy pracownicy od początku położyli szczególny nacisk na dostarczanie zindywidualizowanych produktów i usług, które będą w pełni spełniać oczekiwania naszych klientów. Produkty takie jak GESO Firefinder M zostały opracowane z bezpośrednim udziałem specjalistów z niemieckich kopalń i tam również zostały przetestowane. Poza tym wszystkie nasze produkty i usługi są elastyczne i mogą być dostosowane do specyficznych warunków technicznych klienta. Każdy klient otrzymuje sprawdzony, unikalny system, a także wsparcie naszego serwisu również po zakończeniu jego instalacji, np. w 24-godzinnym trybie wsparcia lub za pomocą zdalnej kontroli. Poza tym firma GESO posiada ponad 18 lat doświadczenia w stosowaniu aplikacji opartych na technologii sensorycznej oraz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Großwig: Wszystkich zainteresowanych naszymi produktami zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska na wrześniowych targach branżowych w Katowicach. Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał Piotr Masłowski

 

 

 GESO GmbH